GUNSHOP - zbraně, střelivo, optika, přebíjení střeliva

autor doc. Jan Komenda

NABÍDKA KNIH – autor doc. Jan Komenda

ZÁKON O ZBRANÍCH V PRAXI – 250 otázek a odpovědí
 
Kniha obsahuje úplné aktuální paragrafové znění zákona o střelných zbraních a střelivu (zákon č. 119/2002 Sb.), v němž jsou zahrnuty veškeré změny do 1.11.2004. Text zákona je doplněn věcným rejstříkem pro snadnější orientaci ve spleti paragrafů. Jádro knihy tvoří rozsáhlý soubor více než 250 nejčastějších otázek a právnicky recenzovaných odpovědí, které vysvětlují srozumitelnou formou (pochopitelnou i bez právního vzdělání) praktické aplikace zákona vztahující se především k aktivitám držitelů zbrojních průkazů a vlastníků zbraní. Otázky uvedené v knize jsou odrazem praxe anejsou proto totožné s otázkami zkušebních testů při zkoušce odborné způsobilosti žadatelů o zbrojní průkaz. Otázky ke zkoušce jsou uvedeny např. v brožuře Testový soubor.

Vyšlo v lednu 2005 –  formát A5, 190 stran, cena 160 Kč
ZBRANĚ A STŘELIVO MEZI  PARAGRAFY


Kniha obsahuje úplné znění zbrojního zákona (zákon č. 119/2002 Sb.,aptime o střelných zbraních a střelivu) i všech jeho prováděcích předpisů a dále Směrnicí Rady ES o kontrole nabývání a držení zbraní. Všechny uvedené právní normy jsou doplněny obsáhlým právnicky recenzovaným komentářem, který vysvětluje srozumitelnou formou jednotlivá ustanovení zákona a prováděcích předpisů s důrazem na jejich praktickou aplikaci a souvislost s ostatními předpisy.

Vyšlo 2003 - formát A5, 265 stran, cena 195 Kč


TESTOVÝ SOUBORBrožura se zkušebními otázkami, z nichž jsou sestaveny policejní testy používané komisaři k přezkušování žadatelů o vydání zbrojního průkazu. Je určena k přípravě na teoretickou část zkoušky odborné způsobilosti.

Vyšlo 2004 – formát A5, 90 stran, cena 80 Kč


BEZPEČNÁ MANIPULACE SE ZBRANÍBrožura je určena pro přípravu k praktické části zkoušky odborné způsobilosti k získání zbrojního průkazu. Obsahuje charakteristiku a popis zbraní používaných při zkoušce (pistole, revolvery, malorážky, brokovnice), střeliva pro tyto zbraně a metodické postupy pro manipulaci s uvedenými zbraněmi včetně povelů a hlášení. Jednotlivé fáze manipulace se zbraní i její rozborka jsou zdokumentovány v rozsáhlém obrazovém souboru. V příloze je uveden výtah ustanovení z právních předpisů týkajících se zkoušky.

Vyšlo 2004 – formát A5, 104 stran, 48 obr., cena 80 Kč


ZÁKEŘNÉ ZBRANĚ


Tato původní kniha se zabývá sice okrajovou, ale pravděpodobně nejzajímavější části zbraňového spektra. Zákeřné zbraně jsou v ní rozebrány z řady hledisek (časová, společenská, právní i lékařská) a největší prostor je  věnován hlediskům konstrukčně - technickým. Je řešen i problém možného použití zákeřných zbraní a obrany proti nim.Kniha představuje v naší zemi unikátní soubor informací o zákeřných zbraních, který určitě zaujme každého, komu nejsou zbraně cizí.

Vyšlo 2002, formát A5, 176 stran, 114 čb. obrázků, 23 barev. obrázků, cena 245 Kč

-----------------------------------------------------------

NŮŽ – NEJLEPŠÍ PŘÍTEL V BOJI O ŽIVOT  
(2002, 127 str., cena 189 Kč)

NŮŽ VE RVAČCE A POULIČNÍM BOJI (2004, 121 str., cena 199 Kč)

Knihy R.Pokory orientované na sebeobranu s nožem. Praktické příklady, četné fotografie.
 

ZBRANĚ A SEBEOBRANA

Autoři JUDr. František NOVOTNÝ, CSc., Ing. Antonín KREML, Ing. Martin HELEBRANT Zbraně a sebeobrana, 329 stran, 220 Kč.

PRAKTICKÁ STŘELBA V SEBEOBRANĚ

Autoři Milan Wagner, Milan Levý, Praktická střelba v sebeobraně, 104 stran, cena 20,- Kč.

PRUSKÁ JEHLOVKA

Ctirad BENEŠ, Pruská jehlovka, 80 stran, cena 125,- Kč.

LOVECKÉ STŘELECTVÍ

Zdeněk FAKTOR, Lovecké střelectví, 128 stran, cena 65,- Kč.

MANUÁL OBRANNÉ STŘELBY

Pavel ČERNÝ, MUDr. Michael GOETZ, Manuál obranné střelby, 214 stran, cena 200,- Kč. 

KIMURI

KIMURI, Lovecké příběhy a pohádky z Afriky, Josef Vágner, Zdeněk Vágner, 240 stran, 480,- Kč.
Nádherná kniha s podpisy autorů.